Dokončovací práce na stavbě Moštiště - zhotovení obkladu