Lité betonové podlahy v úpravně pitné vody - Moštiště